Beregning av forsinkelsesrente


Kalkulatoren beregner forsinkelsesrente (morarente) etter forsinkelsesrenteloven § 2.
Renten reguleres hvert halvår, gjeldende sats for aktuell periode benyttes.
Rentesatsene er fastsatt f.o.m. gjeldene rente pr. 1.1.2010

 

Det beregnes ikke rente av forsinkelsesrenten (rentesrente) jf Rt 1998 side 198.

Kalkulatoren bruker fulle kalenderår som grunnlag for beregningen.

 

En rentedag utgjør dermed 1/365 av gjeldene rente i et normalår og 1/366 av gjeldene rente ved skuddår jf uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling (pdf).

 

Mer om forsinkelsesrenten hos Finansdepartementet

Osloadvokat